Direct contact opnemen?

Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is uitsluitend van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de website van Social Brands. De website van Social Brands kan links bevatten naar andere internetsites. Social Brands is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte site en dit privacyreglement is ook niet van toepassing op deze gelinkte sites. Noch is Social Brands verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze gelinkte websites van derden.

Doeleinden

Social Brands respecteert uw privacy. Zij zal uw gegevens dan ook uitsluitend registeren & gebruiken (voor zover dat nodig is) voor de volgende doeleinden:

    • Samenstellen van gebruikersstatistieken. Hiermee kan Social Brands de werking van de website optimaliseren, waarbij deze gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.;
    • Aanbieden en gepersonaliseerd leveren van onze producten en diensten;
    • Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie & het onderhouden van contacten met u;
    • Testen en verbeteren van onze producten en diensten;
    • Beveiliging en verbetering van onze website.
    • Social Brands zal uw gegevens nimmer zonder uw toestemming aan derden verstrekken.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Social Brands streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden neemt Social Brands zorgvuldige en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zal Social Brands uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dan wel zolang Social Brands hier wettelijk toe verplicht is.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid om zich tot Social Brands te wenden met het verzoek u mee te delen of door Social Brands persoonsgegevens van u worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal Social Brands u hierover berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn. Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u Social Brands verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Social Brands zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet, en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich hiertegen verzet.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen met Social Brands via het contactformulier.

Wijzigingen

Social Brands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Een ogenblik geduld...
info@socialbrands.nl
9.6 43 beoordelingen
Route Social Brands is in de hele wereld bereikbaar via onze website. Bel of stuur een email als je ons wilt bereiken.